DE Nederlands English

Garanties en Voorwaarden van Bosveld Modelbouw

Als eigenaar van Bosveld Modelbouw staat Leon Bosveld voor de volledige 100% achter zijn producten  en garandeerd hij u als trotse  bezitter van een Powercatcher baitboat, dat dit product vrij is van gebreken.

De garantie op de Power-Catcher geldt voor een termijn van:

  • 4 jaar na levering op eventuele fabricage fouten van de ABS boven- en onderzijde van de boot*
  • 2 jaar na levering op alle elektronica waaronder de servo, snelheidsregelaars, en motoren.*

* mits gebruikt door de consument volgens de door Bosveld Modelbouw voorgeschreven behandeling


De geleverde factuur geldt als garantiebewijs indien hierop, als voldaan is getekend.

Er bestaat nimmer recht op garantie, indien koper aan mij nog enige betaling verschuldigd is.


De garantie vervalt wanneer er een gebrek is ontstaan:

  • als gevolg van ondeskundig gebruik of
  • indien de boot zonder schriftelijke toestemming van ondergetekende, door consument eigenhandig geopend is geworden of
  • indien er zonder schriftelijke toestemming van ondergetekende, constructie wijzigingen en/of veranderingen aan de boot zijn verricht


Power-Catcher Baitboats is in dergelijke gevallen niet aansprakelijk voor de gevolgschade.
Bij reparaties die buiten de fabrieksgarantie vallen worden alleen materiaalkosten in rekening gebracht. NB. voor accu’s geldt alleen de fabrieksgarantie.

De Power-Catcher is modelbeschermd onder registratienummer 000524558. Het is derhalve verboden het model na te maken en/of te kopieëren.


Attentie
Alle op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief vervoerskosten.


Power-Catcher baitboats, Bosveld Modelbouw


Vraag nu een proefvaart aan!