DE Nederlands English

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is.


De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie. Voor een actueel en deskundig advies raden wij u altijd aan contact op te nemen met ondergetekende, ontwerper en bouwer van de Power-Catcher Baitboats.


Power-Catcher Baitboats is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.


De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op deze site leiden naar informatie die niet worden aangeboden, gecontroleerd en/of worden onderhouden door Power-Catcher Baitboats voor deze informatie is Power-Catcher Baitboats niet aansprakelijk.


De Power-Catcher Baitboat is modelbeschermd. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, is het eveneens niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Power-Catcher Baitboats.


Power-Catcher Baitboats

Leon Bosveld